Links

monikalavoll.no

Jeg maler figurativt med særskilt fokus på farge og beveger meg stadig mot strengere forenkling av form.